Bảng kính di động

 • bảng di động 120x80cm
  1,500,000 1,750,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động 120cmx80cm

 • Bảng kính di động
  2,600,000 3,000,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động 160cmx70cm

 • bảng di động 120x160cm
  2,200,000 2,400,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động kích thước 120x160x200cm

 • bảng di động 120x180cm
  2,400,000 2,590,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động, kích thước 120x180x200cm. Bánh xe có khóa an toàn

 • bảng di động 120x200cm
  2,600,000 2,810,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động kích thước 120x200x200cm. Bánh xe có khóa an toàn.

 • bảng di động 120x220cm
  2,900,000 3,126,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động kích thước 120x220x200cm, bánh xe có khóa an toàn.

 • bảng di động 120x240cm
  3,250,000 3,450,000

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động kích thước 120x240x200cm, bánh xe có khóa an toàn (bảng sử dụng được 2 mặt)

 • Bảng kính chân inox di động
  0

  Tình trạng: Còn hàng

  Bảng kính di động kích thước sản xuất theo yêu cầu, chân bảng bằng inox, bánh xe có khóa an toàn